Stiftelsens boenden

Stiftelsen  Linden har i dag 14 platser uppdelade på två områden,  Södra och Norra. Område Södra utgörs av enheterna Lyan, Hästhagen och Björkbacken. Området går även under samlingsnamnet Gäringe. Område Norra utgörs av enheterna Sjötorp, Eneboda, Enebacken och Poppel 3. 


Covid-19 - Alternativa lösningar vid kontakt med närstående
För att våra hyresgäster vid Stiftelse Linden ska kunna fortsätta ha kontakt med sina närstående och individuella nätverk så har vi öppnat upp för flera alternativa lösningar. Vi erbjuder samtal via teams, Skype eller Zoom. Vi tillhandahåller datorer, ”plattor ”och smartphones för detta om inte personen själv har detta. Vi strävar också efter att skapa täta uppdateringar kring våra hyresgästers vardag till anhöriga genom privata Instagramkonton där man erbjuds följa sin närstående i vardagen via korta filmklipp och foton. Allt för att säkerställa trygghet och en känsla av närhet i en tid där allt sker på och med avstånd.

Vi har hittar alternativa träffpunkter såsom friluftsområden och andra ställen utomhus där gemenskap och trevliga möten med t.ex. korvgrillning och samtal kan ske utan nära fysisk kontakt.

Personer med insatser inom LSS har rätt att både träffa och ha kontakt med anhöriga vilket vi möter upp genom att hitta säkra mötesplatser och möjligheter. Ingen ska behöva känna sig instängd eller utestängd även om vi utifrån riskgruppstillhörighet strävar efter att möten ej sker inom våra bostäder och lokaler under rådande läge.


Eneboda


Gruppbostad med 4 platser samt en satellitlägenhet. Alla hyresgäster har egen lägenhet med enklare kök, dusch och badrum. I stora huset finns ett gemensamt vardagsrum samt kök där gemensamma måltider tillagas. Hyresgästerna har även tillgång till en daglig verksamhet där de under vardagarna arbetar med riktiga arbetssysslor.

Enebacken


Särskild anpassad bostad.

Lyan


Särskild anpassad bostad.

Poppel 3


Satellitbostad kopplad till Eneboda gruppbostad.

Hästhagen


Gruppbostad med 3 platser. Individanpassade bostäder och egna personalgrupper.

Björkbacken


Särskilt anpassade bostäder.

Sjötorp


Särskilt anpassade bostäder.