Sjöboda Gård


Sjöboda Gård  är en del av Stiftelsen Lindens verksamhet och startade 2008 utifrån ett samarbete med en kommun och ett landsting. Målgruppen är personer som har autism med tilläggsdiagnoser inom psykiatrin.  På Sjöboda Gård Finns det 7 platser.


Verksamheten är belägen på landsbygden i Strångsjö, Katrineholms kommun, Södermanland. Fastigheten och läget är väl anpassat till personkretsens behov av struktur, förutsägbarhet och miljöterapeutisk verksamhet. Området erbjuder stora möjligheter till avskildhet och rekreation, men också möjlighet till social samvaro utifrån intresse och behov.

Egen badstrand finns och en ridanläggning inom promenadavstånd där inriktningen är ridning för funktionshindrade. Förutom detta finns lokaler som kan nyttjas som verkstad, snickeri och trivselyta.

Lägenheterna är ombyggda och totalrenoverade under tiden 2008- 2010 och även anpassade utifrån de särskilda behov som finns. Det finns lägenheter med egna jourrum där personal kan finnas dygnet runt samt lägenheter för personer med en större kapacitet till eget boende, men med behov av stöd vissa tider under dygnet. Alla lägenheter har full boendestandard med kök, duschrum och egen tvättmaskin.

På området finns ett AKTIVITETSHUS som kan nyttjas av varje enskild hyresgäst. Huset innehåller en mindre rörelsehall, gym, relaxbad, samt massagerum. Husets olika lokaler skall bokas på särskild lista vid intresse från hyresgästen.