Arbeta hos oss


Vad innebär arbetet som behandlingspersonal/ Personlig assistent hos oss?

Stödet och omhändertagandet av hyresgästen utgår från ett miljöterapeutiskt synsätt. Det innebär att de strukturer, rutiner, aktiviteter och relationer som erfordras för att utveckla förståelsen av verkligheten hos hyresgästen ska ingå i det dagliga livet och förmedlas avsamtliga personer kring denne.

Ett förtydligande pedagogiskt förhållningssätt i alla skeden är förutsättningen för att hyresgästen ska kunna utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar. Det innebär att vi har som mål att alltid vara så tydliga och enkla vi kan i vårt sätt att bemöta vår hyresgäst. Till stöd använder vi sociala berättelser, skrivna visuella arbetsordningar och scheman.

Vi arbetar fokuserat utifrån en genomförandeplan som vi strävar efter att göra konkret och verklig i det dagliga livet. Det kräver insatser med utbildning och annan kompetenshöjning i arbetslaget samt en nära ledningsgrupp. Täta personalkonferenser och kontinuerlig handledning både internt och extern finns som stöd för vårt utvecklingsarbete.

Våra medarbetare är aktiva, energiska och målmedvetna i sin roll som personliga assistenter/ behandlingspersonal till människor med annorlunda tänkande och utmanande beteenden. Vi utgår ifrån varje hyresgäst och bygger verksamheten och utvecklingsplanen utifrån den enskilde individens styrkor.

Som nyanställd medarbetare får du utbildning och extra stöd så att du ska känna dig trygg i din arbetsroll. Stiftelsen Linden har två stycken pedagogiska resurser anställda vars uppgift är att stödja våra medarbetare i det pedagogsika arbetet med hyresgästen.


Vi på Stiftelsen Linden är ständigt i behov av nya vikarier och medarbetare. Söker du ett stimulerande arbete där kvalité och utveckling står i fokus är du mer än välkommen att skicka in din ansökan  till oss.


 

Välkommen med din ansökan till: mats.nilsson@stiftelsenlinden.se