Om oss

VÅR VÄRDEGRUND

Stiftelsen Linden – för ett kvalitativt och meningsfullt liv. 

INDIVIDFOKUS

Individfokus i allt arbete med och kring hyresgästen innebär att vi alltid utgår från den enskilda individens behov. Vi arbetar utifrån frågeställningen: Utvecklar den här aktiviteten, bemötandet, miljön mm den enskilde individens självkänsla och livsbetingelser? Samma grund gäller vårt arbete med alla medarbetares personliga utveckling. Vi sätter stort värde på att vidareutveckla och stärka medarbetaren i sin yrkesroll vilket gagnar den enskilde och hela organisationen.

FÖRTYDLIGANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Förtydligande pedagogiskt förhållningssätt är en anpassning av TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children). Det pedagogiska förhållningssättet innefattar ett antal redskap som kan förtydliga vardagen för individen och göra hans/hennes omvärld mer förståelig. Syftet är att öka personens självständighet, självbestämmande och delaktighet i det som sker. Metoden ska utgå från personens intressen, styrkor och förmågor. Tydliggörandet ska svara på frågorna: Var? Vad? När? Hur länge? Hur mycket? Med vem? Vad händer sedan? Svaret på frågorna skapar en känsla av kontroll och förståelse hos personen.

EMPATISKT LÅGAFFEKTIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

  • Empatiskt lågaffektivt bemötande har sin utgångspunkt i att människor som hamnar i för dem utmanande situationer hanterar dessa så gott de kan. Ofta upplevs det som problemskapande beteenden med en svårighet att reglera sina känslor. Vi strävar efter att skapa en pedagogisk miljö präglad av  lugn och positiva förväntningar på personen i syfte att minska hans/hennes stress. Metoden utgår från tänkande och praktiskt förhållningsätt som kroppsspråk, fysiskt avstånd och konfliktutvärdering.

    Fokus ligger på att i steg tänka:

  • Hantera
  • Utvärdera
  • Förändra

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer om vår verksamhet?
Varmt välkommen att kontakta oss!