Stiftelsens boende

Sjötorps gård

Stiftelsen Linden – för ett kvalitativt och meningsfullt liv. 

Område Norr

Område norr består av två geografiska områden norr om Vingåkers tätort.  Dessa enheter benämns Eneboda gruppbostad, där även Enebackens servicebostad finns samt Sjötorps Gård. Det är ca 6 km mellan dessa enheter. Enheterna finns i Österåker som är en del av Vingåkers kommun och ligger ca 9 km från Vingåkers tätort.

Sjötorps Gård är beläget i Vannala-Österåker, en mindre ort/by i Vingåkers Kommun.
Sjötorps Gård ligger ca 11 km från tätorten Vingåker där inköp och annan service finns att tillgå vid behov.

Sjötorp köptes av Stiftelsen Linden 2013 och byggdes därefter om till servicebostäder.
Idag har Sjötorp fyra särskilt anpassade bostäder kategori LSS 9:9, servicebostad.
Bostäderna är fristående från varandra och ger stor möjlighet till individuell anpassning utifrån hyresgästens behov. Stor hänsyn har tagits till att skapa hem som är fria från så många perceptuella intryck som möjligt.

Samtliga lägenheter erbjuds till personer med omfattande och för sig själv och omgivningen utmanande beteenden. Tanken är att erbjuda en hemmiljö där trygghet kan byggas genom förutsägbarhet och en miljö som för den boende är kontrollerbar både inom- och utomhus.
Sjötorp gård är placerad vid vägs ände vilket möjliggör ett mer störningsfritt boende och en säker trafikmiljö.

Till varje lägenhet finns personal med särskild kunskap om just de personer som bor vid Sjötorp. Arbetsgrupperna samverkar som stöd till varandra när det uppstår utmaningar i vardagen.

Närmiljön består av skog och fält som erbjuder möjlighet till promenader i en avslappnad miljö i kuperad terräng. Varje lägenhet har en egen tomt där det finns anpassade aktivitet-stationer att roa sig med eller bara vila i en hammock eller sandlåda om det passar.

Det bor idag tre personer vid Sjötorp. En av lägenheterna används som evakueringslägenhet när behov av det finns, exempelvis vid renovering av den egna bostaden. Genom att ha flera tomma lägenheter, i dag tre stycken,  klarar vi av oförutsedda händelser såsom ex en vattenskada. En renovering av en lägenhet är annars i princip omöjlig då det är mycket komplicerat och för individen svårt att hantera en flytt till annat boende. Det är inte heller möjligt att kunna ha hantverkare inne i lägenheten hos en boende som har svårigheter av mer omfattande karaktär. Stiftelsen Linden ser det som en kvalitetssäkring och mycket värdefullt att vara beredd på det oförutsägbara.

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer om vår verksamhet?
Varmt välkommen att kontakta oss!