Stiftelsens boende

Gäringe - Hästhagen och Björkbacken

Stiftelsen Linden – för ett kvalitativt och meningsfullt liv. 

Område Söder

Hästhagens gruppbostad och Björkbackens servicebostad ligger vid Gäringe, ca 6 km söder om Vingåkers tätort. Enheterna har nära till naturstigar och fina gång- och cykelvägar.

Hästhagens gruppbostad , 3 platser
Hästhagens gruppbostad byggdes 1995.  På området finns musikrum, bubbelbad och ett sinnenas rum med möjlighet till avkoppling och stimulans i form av exempelvis ljusspel och lavalampor.

Några hundra meter bort finns bygdens ridskola där några av Lindens hyresgäster rider då de har en välfungerande verksamhet med kunskap och utrymme för personer med olika funktionsvariationer. Att bara gå förbi och titta på hästarna i hagen är också stimulerande och uppskattat av flera av våra hyresgäster. I gruppboende sker inga gemensamma aktiviteter eller måltider då det inte är intressant och givande för de som i dag bor vid Hästhagen.

Björkbackens servicebostad, 2 platser
Vid Björkbackens servicebostad som byggdes 2000 finns två lägenheter. De är helt individanpassade för de hyresgäster som bor där med lösningar för att skapa och ge trygghet för de boende. Stora möjligheter till uteaktiviteter i ”egen trädgård” finns. Här är det, precis som vid servicebostäderna vid Sjötorps Gård anpassat till personer med omfattande utmaningar i livet som kräver stor förutsägbarhet och ett lugn. Vi arbetar med basarbetsgrupper där möjlighet till stöd för varandra finns när svårigheter uppstår. Även samverkan med Hästhagens gruppbostad sker personalmässigt då det endast är ca 100 meter mellan de båda husen.

Hästhagens Dagliga verksamhet – 5 platser

Den dagliga verksamheten vid Hästhagen och Björkbacken är en del hyresgästernas liv. Då de personer som idag bor vid Hästhagen och Björkbacken har stora svårigheter med byte av plats och personal är den dagliga verksamheten integrerad och utgår från den egna lägenheten till del och vissa moment sker i lägenheten. Utmaningarna blir för stora för att kunna delta i en daglig verksamhet som särskiljer sig från boendet. Innehållet i dagen bygger på de genomförandeplaner som finns upprättade där både det ska finnas kognitiv stimulans likväl som fysiska utmaningar för att bibehålla rörlighet och motorik. Stor vikt läggs på att hitta ett innehåll som ger glädje och livskvalitet utifrån de intressen och behov varje enskild person har. Vissa aktiviteter sker utanför enheten på andra enheter där det finns möjlighet att nyttja rörelserum, andra sinnesrum och aktivitetsbana. Avfallssortering är en annan aktivitet som fungerar väl för flera av hyresgästerna.

Då enheterna ligger på landsbygd efter en mindre grusväg är trafiksituationen säker och det är ett avstånd på ca 500 meter till närmsta granne som är ridskolan vilket ger få störningssituationer för hyresgästerna.

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer om vår verksamhet?
Varmt välkommen att kontakta oss!