Om oss

Stiftelsen Linden

Stiftelsen Linden – för ett kvalitativt och meningsfullt liv. 

Vår verksamhet

Stiftelsen Linden grundades 1990 av fyra eldsjälar med ett starkt engagemang för personer inom autismspektrumområdet. 

Gemenskap

Vem vi än är och var vi än står i livet så behöver vi utveckling. En människosyn som genomsyrar vår verksamhet.

Individen

Vi tror att alla kan utvecklas utifrån sin förmåga, vi skapar en miljö anpassad efter den enskilda individen.

Boende

Samtliga boendeenheter är medvetet placerade på landsbygden för att vi ska kunna erbjuda en trygg miljö.

Trygghet

De som bor på Stiftelsen Linden ska känna sig trygga. Vi använder ett miljöterapeutiskt synsätt, förtydligande pedagogik och andra evidensbaserade metoder.

Stiftelsen Linden vill skapa förutsättningar för rätten till ett kvalitativt gott vuxenliv oavsett vilka utmaningar livet ger.

Personkretsen var från början ”psykiskt funktionshindrade” men har under åren renodlats och idag vänder sig Stiftelsen enbart till personkrets 1 inom LSS, det vill säga  personer som har autism eller autismliknande tillstånd och/eller utvecklingsstörning.

Stiftelsen har idag tjugo platser som är fördelade på två gruppbostäder med tillsammans sju platser. Det finns även tretton stycken bostäder med särskild service. Platserna är fördelade på fyra geografiska områden varav tre ligger i Vingåkers kommun och en i Katrineholms kommun. Samtliga boendeenheter är medvetet placerade på landsbygden för att erbjuda en trygg och förutsägbar miljö och förutsättningar för ett liv utan begränsningar i form av trafikfaror och annat som en tätare boendemiljö medför.

Stödet och omhändertagandet av hyresgästen utgår från ett miljöterapeutiskt synsätt. Det innebär att de strukturer, rutiner, aktiviteter och relationer som behövs för att utveckla förståelsen av verkligheten hos hyresgästen ska ingå i det dagliga livet och förmedlas av samtliga personer kring denne.  Vidare använder vi oss av en förtydligande pedagogik där det visuella stödet och andra alternativa kommunikationsvägar leder framåt.

Som analysmetod i vår utveckling av samspelet med de boende använder vi oss ofta av film som ett hjälpmedel att följa den enskildes personliga utvecklingsresa samt säkerställa att de stödinsatser vi använder ger personen goda förutsättningar att förstå och komma vidare i sin livsresa. Att filma vårt arbete tillsammans med våra hyresgäster ger också en mycket god grund för våra medarbetare att utveckla sig i sin yrkesroll.

Vår verksamhetsidé utgår från allas rätt till ett kvalitativt gott liv utifrån sina egna behov och förutsättningar. Det innebär att varje hyresgäst har sin egen utvecklingsplan och en bostad anpassad specifikt efter sina individuella behov och önskemål. Stiftelsen Linden strävar också efter att ha stabila personalgrupper med hög kompetens och profession. Allt för att ge de bästa förutsättningar som är möjliga för de människor som lever sina liv vid Stiftelsen Linden. Individfokus är ett begrepp som präglar hela vår verksamhet vilket innebär att vi anser att ingen är den andre lik. Varje hyresgäst har riktade och stimulerande aktiviteter för att utveckla samt behålla de färdigheter han/hon redan besitter.

Ett förtydligande pedagogiskt förhållningssätt i alla skeden är grundläggande för att hyresgästen ska kunna utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar. Vår målsättning är att alltid vara så tydliga och enkla i vårt sätt att bemöta vår hyresgäst för att skapa tillit och trygghet. Till stöd använder vi sociala berättelser, skrivna visuella arbetsordningar och scheman. Arbetet inom Stiftelsen bygger på vetenskaplig grund och tillämpar medicinska, pedagogiska, neuropsykologiska och andra terapeutiska kunskaper med utgångspunkt i ett miljöterapeutiskt synsätt.

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer om vår verksamhet?
Varmt välkommen att kontakta oss!