Stiftelsens boende

Eneboda / Enebacken / Daglig verksahmet

Stiftelsen Linden – för ett kvalitativt och meningsfullt liv. 

Område Norr

Område norr består av två geografiska områden norr om Vingåkers tätort.  Dessa enheter benämns Eneboda gruppbostad, där även Enebackens servicebostad finns samt Sjötorps Gård. Det är ca 6 km mellan dessa enheter. Enheterna finns i Österåker som är en del av Vingåkers kommun och ligger ca 9 km från Vingåkers tätort.

Eneboda Gruppbostad är Stiftelsen Lindens första enhet. Fastigheten köptes in 1990, anpassades och hade då plats för 5 personer. Idag bor 4 personer i gruppbostaden som genom åren byggts om och individanpassats utifrån personernas behov och nya regelverk. Under 2024 kommer fastigheten på nytt att renoveras och samtliga lägenheter få en uppfräschning. Allmänutrymmen och det gemensamma köket blir också nytt vilket vi ser fram emot.

De som idag bor vid Eneboda har bott där sedan i början av 90-talet och är en grupp som fungerar väl tillsammans utifrån sina förmågor och önskemål och anpassningar. Alla har sin egen lägenhet med full standard utifrån LSS:s regelverk med egna ingångar, väl separerade från varandra. Tre av lägenheterna är belägna i ”stora huset” där även de allmänna ytorna såsom kök och trivselrummet finns. Maten lagas tillsammans och samtliga har möjlighet att välja om de vill äta vid gemensamt bord, tillsammans med personal, eget bord bredvid eller inne i sin lägenhet. Vill man umgås på kvällen i det gemensamma utrymmet finns möjlighet till det likväl som man kan dra sig tillbaka till sin lägenhet för mer avskild och egenvald ensamhet eller erbjudas en stund i sitt hem med personal för samtal eller personlig omvårdnad såsom exempelvis fotbad eller samvaro på det sätt som önskas.

Vid Eneboda finns Enebodas daglig verksamhet för de personer som bor i gruppbostaden. Verksamheten vid Lindens samtliga enheter bygger på heldygnsvård vilket inkluderar den dagliga verksamheten. Stiftelsen Linden tar endast emot personer i den dagliga verksamheten som har sin placering inom Linden. I den dagliga verksamheten som även den är helt individanpassad drivs olika aktiviteter som tillför personen livsglädje och en aktiv meningsfull vardag. Ett exempel är vårt lager med hygienartiklar såsom tvättmedel, toalettpapper mm. Några av Stiftelsens hyresgäster har en värdefull syssla i att paketera beställningar från samtliga enheter och sedan se till att leverans sker regelbundet ut till enheterna. Att förstå och känna sig som en värdefull del av vår verksamhet och i ett sammanhang är viktigt. Vidare ansvarar den dagliga verksamheten för Lindens internpostturer från kontoret ut till enheterna och tillbaka igen.  Vi driver även en estetisk del inom den dagliga verksamheten för att stimulera kreativitet och förmågan att skapa. Den ger möjlighet till fina samtal och pedagogiska insatser som bidrar till att växa som individ. Utifrån vad skapandet leder till och om personen vill och önskar ordnas utställningar och vernissage för en mindre och trygg krets för den enskilde. Olika former av fysisk aktivitet erbjuds också i form av cykelturer och promenader.

Fastigheten är belägen i slutet vid ”vägs ände” på ren landsbygd vilket gör att trafikmiljön är säker och möjligheterna till härliga nära naturupplevelser är många. Det skapar också en trygghet där aktiviteter kan ske självständigt utan att alltid vara påpassad av personal. Utomhusmiljön erbjuder många möjligheter till egna val.

Enebackens servicebostad är ett boende för en person som har ett mer omfattande behov av enskilt boende. Det erbjuder möjlighet till en mer anpassad miljö utifrån perceptuella behov samt en ”egen” personalgrupp för ökad trygghet då det minimerar antalet medarbetare kring individen. Det möjliggör även en specialisering utbildningsmässigt av personalgruppen för att svara upp mot personens behov av stöd och omvårdnad i det dagliga livet.

Direkt i anslutning till Enebackens servicebostad finns Stiftelsen Lindens upplevelsebana. Här erbjuds möjlighet att själv eller tillsammans med personal ta sig fram i banan. Olika upplevelser i form av fysiska och kognitiva utmaningar finns utefter promenadvägen. Alla hyresgäster vid Linden har möjlighet att nyttja banan och det är en uppskattat aktivitet av flera av våra hyresgäster som bor vid andra enheter.

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer om vår verksamhet?
Varmt välkommen att kontakta oss!