Test

Stiftelsen Linden – för ett kvalitativt och meningsfullt liv. 

VAD INNEBÄR ARBETET SOM BEHANDLINGSPERSONAL?

Stödet och omhändertagandet av hyresgästen utgår från ett miljöterapeutiskt synsätt.

Det innebär att de strukturer, rutiner, aktiviteter och relationer som behövs för att utveckla förståelsen av verkligheten hos hyresgästen ska ingå i det dagliga livet och förmedlas av samtliga personer kring denne.

Ett förtydligande pedagogiskt förhållningssätt i alla skeden är förutsättningen för att hyresgästen ska kunna utvecklas maximalt utifrån sina individuella förutsättningar. Det innebär att vi har som mål att alltid vara så tydliga och enkla vi kan i vårt sätt att bemöta vår hyresgäst. Till stöd använder vi sociala berättelser, skrivna visuella arbetsordningar och scheman.

Vi arbetar fokuserat utifrån en genomförandeplan som vi strävar efter att göra konkret och verklig i det dagliga livet. Det kräver insatser med utbildning och annan kompetenshöjning i arbetslaget samt en nära ledningsgrupp. Täta personalkonferenser och kontinuerlig handledning både internt och externt finns som stöd för vårt utvecklingsarbete.

Våra medarbetare är aktiva, energiska och målmedvetna i sin roll som stödjande behandlingspersonal till människor med annorlunda sätt att tänka och agera. Vi strävar efter att minska de utmanande situationer som personen kan hamna i utifrån sina individuella svårigheter. Vi utgår ifrån varje hyresgäst och bygger verksamheten och utvecklingsplanen utifrån den enskilde individens styrkor.

Som nyanställd medarbetare får du utbildning och extra stöd så att du ska känna dig trygg i din arbetsroll. Stiftelsen Lindens pedagogiska ledare uppgift är att stödja våra medarbetare i det pedagogiska arbetet tillsammans med hyresgästen.

Vi på Stiftelsen Linden är ständigt i behov av nya vikarier och medarbetare. Söker du ett stimulerande arbete där kvalité och utveckling står i fokus är du mer än välkommen att skicka in din ansökan  till oss.

Välkommen med din ansökan till: mats.nilsson@stiftelsenlinden.se

Kontakta oss

Har du frågor eller är intresserad av att veta mer om vår verksamhet?
Varmt välkommen att kontakta oss!